در شماره پنجم کلام تازه (آبان 98) بخوانید: گزارش‌:کمبود تخت در تنها بیمارستان شهرستان چنارانسیستم حمل و نقل جاده‌ای، پاسخگوی تردد مردم گلبهار نیست گفتگو: فرماندار چناران: مسئولین می‌بایست با...