کلام تازه | با حضور نائب رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید گلبهار و ریاست جدید دانشگاه مهندسی علوم و فناوری‌های نوین گلبهار، مشکلات و برنامه‌های این دانشگاه مورد...