پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | به نام وجود! مردم شهر پدری‌ام‌! سلام، درود یا هرچیزی که شما آن را برای صلح و آرامش به رسمیت می‌شناسید… مردم شهرمادری‌ام! سلام؛...