به گزارس کلام‌نیوز، محمد حسین روشنک در نشست کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی افزود: بیش از 20 سال است که کمبود واگن بخش صادرات این استان را دچار مشکل کرده و...