پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | به گزارش کلام تازه، برگزاری این جلسه در راستای کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری و ارائه پیشنهادات مسئولان مربوطه به منظور بهبود شیوه‌های جمع...