دولت‌دوازدهم

کلام تازه بررسی می‌کند؛

پارامترهای دخیل در عملکرد ضعیف دولت دوازدهم

کلام تازه | حالا که ایالات متحده به عنوان اصلی‌ترین دشمن نظام و انقلاب درصدد تضعیف کشور و ایجاد نارضایتی عمومی با استفاده از اهرم تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌های بی‌سابقه...