پایگاه تحلیلی خبری کلام‌تازه | شرایط این‌ روزهای زندگی بشریت را با ده‌سال پیش که مقایسه می‌کنیم، به تغییرات بسیاری در میان رفتارها و عادات انسانی برمی‌خوریم. در گذشته برای...