پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | مهندس انصاری ابتدا در بیاناتی به تبیین فلسفه پیدایش و تشکیل سازمان‌های مردم نهاد پرداخت وعنوان کرد به موازات  زندگی اجتماعی بشر، مشارکت اجتماعی...