پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حسن جعفری با بیان اینکه تبصره 6 ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور را موظف کرده تا حداقل هفت ماه قبل از...