به گزارش کلام‌تازه، رئیس کمیته والیبال روستایی و عشایری خراسان رضوی گفت: این استعدادهای برتر از روستاها و عشایر شهرستان‌های چناران، قوچان، باخرز، تربت جام، تایباد، جغتای، مشهد، تربت حیدریه، خلیل...