پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه - نگار طاهونچی | طی یک سال اخیر و در پی نواسانات قیمت دلار و بالتبع رشد سطح عمومی قیمت‌ها، موضوع هزینه‌های ازدواج و به...