کلام تازه | شهردار گلبهار به تشریح عملکرد واحد خدمات شهری شهرداری پرداخت و خاطر نشان کرد: این واحد در مجموع با پتانسیل ۴۲ نفر نیروی پاکبان، ۶ نفر نیروی...