آموزش وپرورش

مدیر کل بهزیستی خراسان‌رضوی:

آیین‌نامه استخدام آموزش‌ و پرورش تبعیض‌آمیز است

کلام تازه | مدیر کل بهزیستی خراسان‌رضوی گفت: آیین‌نامه استخدام آموزش‌ و پرورش تبعیض‌آمیز است چون در متن آن آمده است معلم باید سلامت جسمانی داشته و فاقد معلولیت باشد،...