کلام تازه | رئیس اتاق اصناف طرقبه شاندیز گفت: وجود بیش از ۶ هزار واحد صنفی در شهرستان، موجب اشتغالزایی بیش از ۲۵ هزار نفر شده است که اتاق اصناف...