کلام تازه | مدیر آموزش و پرورش چناران گفت: با توجه به مصوبات ستاد ملی و استانی در هیچ یک از پایه‌های تحصیلی جز پایه دوازدهم و نهم که فارغ...