مهندس علیرضا اکبری با اشاره به این‌که آزادراه مشهد – چناران – قوچان جزو پروژه‌های ملی و مهم در حوزه راه است؛ تأکید کرد: اجرای این پروژه نقش بسزائی در...