پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه | سیدمحمد بهشتی، از جمله افراد نزدیک و همراه با امام خمینی(ره) که نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب و بعد از آن در نوشتن قانون...