کلام تازه - نگار طاهونچی

مناسب سازی شهر برای معلولین چناران

گزارش اختصاصی کلام تازه از وضعیت معلولین در شهر چناران:

آیا معلولین چناران بخاطر محدودیت‌های‌شان تنبیه می‌شوند؟

کلام تازه | حل مشکلات معلولین چناران باید در الویت باشد، نه روی کاغذ! جای سوال است که شهرداری چناران در خصوص اجرای وظایف خود در مورد مناسب‌سازی فضای شهری...